Home / Spis inwentarza

Spis inwentarza

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest przeprowadzenie spisu inwentarza. Spis inwentarza wykonywany jest na wniosek uprawnionej osoby, który to wniosek może zostać złożony:

  1. do sądu spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza przez komornika lub
  2. bezpośrednio do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Niezbędne dokumenty

W przypadku złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio Komornikowi Sądowemu należy:

  1. złożyć w Kancelarii odpowiedni wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
  2. do wniosku dołączyć dokumenty uprawdopodobniające, że wnioskodawca jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu (np. odpis aktu zgonu)